Αρχική

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 146760601000

Επωνυμία : ELME FOOD AGENCIES ΙΚΕ

Διακριτικοί Τίτλοι : ELME FOOD AGENCIES

Αγγλική Επωνυμία : ELME FOOD AGENCIES IKE

ΑΦΜ : 801004281